Back to All Events

Nasjonal konferanse for primærhelsetjenesten 2016


  • SAFER Stavanger Norway (map)

Nasjonal konferanse for primærhelsetjenesten 2017

Tema: Medisinsk simulering i primærhelsetjenesten.