"Kunsten å fasilitere"
Oct
29
to Oct 30

"Kunsten å fasilitere"

  • Oslo University Hospital (map)
  • Google Calendar ICS

«Kunsten å fasilitere» i regi av Helse Sør-Øst prosjektet

Kurset bygger videre på «Train-the-Trainer-kurset», og er faglig påfyll for deg som har opparbeidet deg erfaring som fasilitator (anbefaling 20-25 debriefinger). Mer informasjon her…

Kurset arrangeres over 2 dager med 12 deltagere.

Påmelding: Dette kurset er fullt.

View Event →
Markørrollen
Nov
28
9:00 AM09:00

Markørrollen

Å være Markør – Et heldagskurs

Kurset bygger på både «Train the Trainer» kurset og «Kunsten å fasilitere». Dette er et forum for deg som ønsker mer kunnskap om bruk av markørrollen i medisinsk simulering. Markører brukes spesielt i psykisk helsevern, men også ved somatiske enheter viser det seg å være et nyttig tilskudd. Mer informasjon…

Forkunnskaper:  Deltagerne har deltatt på grunnkurset “Train the Trainer”.

Kursets varighet: 6 timer med inntil 12 deltagere. Kurset er fullt.

Påmelding til Thor Egil Holtskog uxthlt@ous-hf.no innen 20. oktober 2019

View Event →
"Kunsten å fasilitere"
Dec
10
to Dec 11

"Kunsten å fasilitere"

  • Oslo University Hospital (map)
  • Google Calendar ICS

«Kunsten å fasilitere» i regi av Helse Sør-Øst prosjektet

Kurset bygger videre på «Train-the-Trainer-kurset», og er faglig påfyll for deg som har opparbeidet deg erfaring som fasilitator (anbefaling 20-25 debriefinger). Mer informasjon her…

Kurset arrangeres over 2 dager med 12 deltagere.

Påmelding: Liv Skinnes uxlski@ous-hf.no innen 27. oktober. 2019

View Event →
Fasilitatorkurs i regi av Helse SørØst
Feb
4
to Feb 6

Fasilitatorkurs i regi av Helse SørØst

Fasilitatorkurs i regi av Helse SørØst prosjektet

Train-the-trainer kurset utdanner fasilitatorer i medisinsk simulering.

Prioriterte faggrupper: Ansatte i helseforetak i Helse SørØst.

Påmelding til Lill Røisland Nybro: uxllis@ous-hf.no. Kurset er fullt.

Det tilkommer kursavgift ved dette kurset.

View Event →
"Kunsten å fasilitere"
Mar
18
to Mar 19

"Kunsten å fasilitere"

  • Oslo University Hospital (map)
  • Google Calendar ICS

«Kunsten å fasilitere» i regi av Helse Sør-Øst prosjektet

Kurset bygger videre på «Train-the-Trainer-kurset», og er faglig påfyll for deg som har opparbeidet deg erfaring som fasilitator (anbefaling 20-25 debriefinger). Mer informasjon her…

Kurset arrangeres over 2 dager med 12 deltagere.

Påmelding: Liv Skinnes uxlski@ous-hf.no innen 5. februar 2020

View Event →
Påbyggingskurs for fasilitatorer i regi av Helse Sør-Øst prosjektet
Apr
1
9:00 AM09:00

Påbyggingskurs for fasilitatorer i regi av Helse Sør-Øst prosjektet

Påbyggingskurs for fasilitatorer i regi av Helse Sør-Øst prosjektet

Train-the-trainer påbyggingskurset er en dag med faglig påfyll for fasilitatorer med noe erfaring fra medisinsk simulering. Tema for dagen er debriefing. Mer informasjon her…

Påmelding innen 26. februar 2020 til Lill Røisland Nybro

Begrenset antall plasser.

 

View Event →
Markørrollen
May
28
9:00 AM09:00

Markørrollen

Å være Markør – Et heldagskurs

Kurset bygger på både «Train the Trainer» kurset og «Kunsten å fasilitere». Dette er et forum for deg som ønsker mer kunnskap om bruk av markørrollen i medisinsk simulering. Markører brukes spesielt i psykisk helsevern, men også ved somatiske enheter viser det seg å være et nyttig tilskudd. Mer informasjon…

Forkunnskaper:  Deltagerne har deltatt på grunnkurset “Train the Trainer”.

Kursets varighet: 6 timer med inntil 12 deltagere.

Påmelding til Thor Egil Holtskog uxthlt@ous-hf.no innen 16. april 2020.

View Event →
Påbyggingskurs for fasilitatorer i regi av Helse Sør-Øst prosjektet
Oct
14
9:00 AM09:00

Påbyggingskurs for fasilitatorer i regi av Helse Sør-Øst prosjektet

Påbyggingskurs for fasilitatorer i regi av Helse Sør-Øst prosjektet

Train-the-trainer påbyggingskurset er en dag med faglig påfyll for fasilitatorer med noe erfaring fra medisinsk simulering. Tema for dagen er debriefing. Mer informasjon her…

Påmelding innen 2. september 2020 til Lill Røisland Nybro

Begrenset antall plasser.

 

View Event →
"Kunsten å fasilitere"
Oct
28
to Oct 29

"Kunsten å fasilitere"

  • Oslo University Hospital (map)
  • Google Calendar ICS

«Kunsten å fasilitere» i regi av Helse Sør-Øst prosjektet

Kurset bygger videre på «Train-the-Trainer-kurset», og er faglig påfyll for deg som har opparbeidet deg erfaring som fasilitator (anbefaling 20-25 debriefinger). Mer informasjon her…

Kurset arrangeres over 2 dager med 12 deltagere.

Påmelding: Liv Skinnes uxlski@ous-hf.no innen 16. september 2020.

View Event →
Markørrollen
Nov
25
9:00 AM09:00

Markørrollen

Å være Markør – Et heldagskurs

Kurset bygger på både «Train the Trainer» kurset og «Kunsten å fasilitere». Dette er et forum for deg som ønsker mer kunnskap om bruk av markørrollen i medisinsk simulering. Markører brukes spesielt i psykisk helsevern, men også ved somatiske enheter viser det seg å være et nyttig tilskudd. Mer informasjon…

Forkunnskaper:  Deltagerne har deltatt på grunnkurset “Train the Trainer”.

Kursets varighet: 6 timer med inntil 12 deltagere.

Påmelding til Thor Egil Holtskog uxthlt@ous-hf.no innen 15. oktober 2020.

View Event →

Påbyggingskurs for fasilitatorer i regi av Helse Sør-Øst prosjektet
Oct
15
9:00 AM09:00

Påbyggingskurs for fasilitatorer i regi av Helse Sør-Øst prosjektet

Påbyggingskurs for fasilitatorer i regi av Helse Sør-Øst prosjektet

Train-the-trainer påbyggingskurset er en dag med faglig påfyll for fasilitatorer med noe erfaring fra medisinsk simulering. Tema for dagen er debriefing. Mer informasjon her…

Påmelding innen 24. september til Lill Røisland Nybro

Begrenset antall plasser.

 

View Event →
Skandinavisk Akuttmedisin 2018
Mar
20
to Mar 21

Skandinavisk Akuttmedisin 2018

Konferanse som arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

Konferansen henvender seg til alle personellgrupper i alle nødetatene, helsevesenet, politiet, brann- og redningstjenesten og frivillige beredskapsorganisasjoner.

View Event →