Simuleringssenteret i OUS / SimOslo

Ved henvendelser som omhandler simulering, benytt denne adresse:

simoslo@ous-hf.no

Helle Madsen Holm Avdelingsleder
Kontaktinfo: 230-16868 mob: 47 930 86 413 mail: uxhelh@ous-hf.no

Trine Lise Ellingsen Koordinator SimOslo

Anne Kristin Hæg Faglig ansvarlig SimOslo

Oddbjørn Hoksnes Teknisk ansvarlig SimOslo

Karen Vang Ebbehøj Operasjonsykepleier, daglig tilrettelegger på SimOslo

Anne Siri Rokvam Rådgiver HLR

Trygve Vassbotn Kommunikasjonsrådgiver / HSØ-prosjektet

Grete Breivik Ekspedisjonen

Kontaktinfo: 221-18067 mail: simuleringssenteret@ous-hf.no

 

Seniorfasilitatorer

Anne Kristin Hæg

Overlege, anestesi

Helle Madsen Holm

Spesialsykepleier, intensiv / MScN / NSF-godkjent veileder / Klinisk spesialist

Hilde Mari Silkoset

Spesialsykepleier, barn / MPN

Lill Røisland Nybro

Spesialsykepleier, intensiv / MScN / NSF-godkjent veileder / Klinisk spesialist / HSØ-prosjekt

Liv Skinnes

Spesialsykepleier, anestesi / MScN / NSF-godkjent veileder / Klinisk spesialist / HSØ-prosjekt

Thor Egil Holtskog

Spesialsykepleier, psykisk helsevern, Regional sikkerhetsavdeling / MScn / NSF-godkjent veileder / Klinisk spesialist / HSØ-prosjekt

Trine Lise Ellingsen

Spesialsykepleier, intensiv

Vigdis Skaug

Spesialsykepleier, intensiv / Veileder / Klinisk spesialist

Åse Helen Myklebust Leopolder

Spesialsykepleier, intensiv / MScN / NSF-godkjent veileder

 

fasilitatorer

Christine Lorentzen-Styr

Spesialsykepleier, operasjon / Veileder

Inge Lykke Ulrik

Spesialsykepleier, intensiv / MScN / Klinisk spesialist

Kristin Lovise Hansen

Spesialsykepleier, anestesi