Train-the-Trainer-kurs (T-t-T-kurs) 

Dette er et grunnkurs for å bli fasilitator i medisinsk simulering. Alle deltagerne får mulighet til å prøve seg som fasilitator og gjort seg noen erfaringer om hvordan det er å fasilitere.

Kurset følger anerkjente prinsipper innen medisinsk simulering og går over 3 dager med 12-24 deltagere.

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og simulering. Dette gir mulighet for at du som deltager lærer gjennom teori, praktisk trening og diskusjon med erfarne kollegaer.

Undervisningen inkluderer:

  • Introduksjon til medisinsk simulering

  • Gjennomgang av de ulike fasene i medisinsk simulering

  • Fasilitatorens rolle

  • Voksenpedagogiske prinsipper

  • Introduksjon til CRM, crisis resourse management

  • Hvordan lage scenario?

  • Og til sist, men ikke minst: Praktisk trening som fasilitator

 

Train-the-Endoscopy-Trainer-kurs (T-E-T-kurs)

T-E-T kurs arrangeres i regi av Endoskopiskolen ved Helse SørØst. Skolen er et samarbeid mellom de gastromedisinske seksjonene ved OUS og SimOslo. Dette er et flerfaglig kurs der du som deltager vil bli introdusert for medisinsk simulering og få trene praktisk på å være fasilitator ved krevende pasienter relatert til endoskopi. Fokus for disse dagene vil være teamsamarbeid.