Lokaler

Vi holder til i 3.etage, bygg 2 (Søsterhjemmet), på OUS, Ullevål.

Vi har fire simuleringslaber med muligheter for fullskalasimulering, det er egne debriefingrom til hver lab. Vi har i tillegg to treningsrom som primært benyttes til Hjerte-Lunge-Redning. Det er også muligheter for å låne grupperom og/eller undervisningsrom.

 
Søsterhjemmet.jpg

Standard simlab

Våre rom er utstyrt med seng, gassvegg, arbeidsbord og sprøytepumper.

pha2.JPG

Psykisk helsevern

Rommet er tilrettelagt for trening for ansatte innen psykisk helsevern.

anestesirom.JPG

OPerasjonsstue

Rommet kan tilrettelegges for trening i operasjonsstue. Det er operasjonsbord og anestesiapparat.

BARN.JPG

barn sengepost

Rommet kan tilrettelegges for trening for sengepost.

 

Inti2.JPG

INTensivavdeling

Rommet kan tilrettelegges for trening for ansatte ved intesivavdeling. Her er simulator erstattet av markør.

CEPS.JPG

nyfødtstue

Rommet kan tilrettelegges for trening for å ivareta nyfødte.