Kunsten å fasilitere

Kunsten å fasilitere.jpg
 

Kunsten å fasilitere

Kurset bygger videre på «Train-the-Trainer-kurset», og er faglig påfyll for deg som har opparbeidet deg erfaring som fasilitator.

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og interaktive øvelser. Dette gir mulighet for at du som deltager opparbeider deg mer kunnskap gjennom teori, praktisk trening og diskusjon med erfarne fasilitatorer.

Innhold:

• Fasilitatorens rolle

• Spørreteknikker

• Kommunikasjon

• Utfordringer i debriefing

• Markørrollen

• Anvendelse

Forkunnskaper:

Deltagerne har deltatt på grunnkurset “Train the Trainer”, og har opparbeidet en del erfaring med simulering (anbefaling 20-25 debriefinger)

Kurset arrangeres over 2 dager med 12 deltagere.