Back to All Events

Skandinavisk Akuttmedisin 2018


  • Scandic Oslo Airport 15 Ravinevegen Gardermoen, Akershus, 2060 Norway (map)

Konferanse som arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

Konferansen henvender seg til alle personellgrupper i alle nødetatene, helsevesenet, politiet, brann- og redningstjenesten og frivillige beredskapsorganisasjoner.