Markørrollen

Markørrollen.jpg
 

Å være Markør – Et heldagskurs

Kurset bygger på både «Train the Trainer» kurset og «Kunsten å fasilitere». Dette er et forum for deg som ønsker mer kunnskap om bruk av markørrollen i medisinsk simulering. Markører brukes spesielt i psykisk helsevern, men også ved somatiske enheter viser det seg å være et nyttig tilskudd.

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og interaktive øvelser. Dette gir mulighet for at du som deltager opparbeider deg mer kunnskap gjennom teori, praktisk trening og diskusjon med erfarne markører.

Innhold:

• Improvisasjonskunst

• Å være markør – lek, erfaring og troverdighet

• Å spille en historie, å presentere en trenbar situasjon

• Anvendelse – hvordan bruke markøren

• Rekruttering av markører

Forkunnskaper: 

Deltagerne har deltatt på grunnkurset “Train-the-Trainer”.

Kursets varighet: 6 timer med inntil 12 deltagere.