Vil du delta på kurs?

Ring oss på telefon: 23 01 51 03, tilgjengelig hverdager fra kl. 10-14.
eller send en e-post til: simoslo@ous-hf.no

Postadresse:
Utdanningssenteret, Bygg 2,          3. etasje
Oslo universitetssykehus HF

Ullevål sykehus

Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo