Hjerte-lunge redning i OUS

 
 • Vi leier/låner ut utstyr og lokaler til HLR-trening
 • Vi utdanner instruktører i HLR
 • Vi arrangerer HLR-instruktørsamlinger
 • Vi er representert i HLR-rådet
 
 

  E-håndboksdokumenter om HLR i OUS:

  Disse dokumentene kan kun åpnes der hvor det er tilgang til intranett.

  HLR.JPG

  Nyttige kontakter innen HLR

  Registrar har ansvar for registrering av pasienter i det nasjonale registeret for inhospital hjertestans i tillegg til kvalitetsregisteret for hjertestanspasienter i OUS.