E-læringskurs

E-læringkursene er under oppgradering og vil bli lagt ut her når de er klare. Dere kan likevel ta kursene, de ligger i Læringsportalen til Helse Sørøst. Det er mulig å logge på som ekstern bruker hvis du ikke har ansettelsesforhold i HSØ.

Disse lenkene kan forsøkes fra PC som støtter Flash.

Medisinsk simulering

Crisis Resource Management

Debriefing

E-læringskurset “Forebygging og mestring av aggresjon og vold” er også i Læringsportalen.