Hva er medisinsk simulering?

 

Medisinsk simulering er realistisk trening og refleksjon over iscenesatte hendelser fra klinisk arbeid. Ved hjelp av medisinsk simulering kan helsepersonell trene på relevante og utfordrende situasjoner fra egen arbeidshverdag. Pasientene er byttet ut med simulatorer (dukker) eller markører. Vi skaper et risikofritt miljø hvor du og andre kan forbedre kommunikasjon og samhandling for å bli et effektivt og trygt fungerende team.

Vil du vite mer, klikk her...

Vil du vite mer om simulering innen psykisk helsevern, klikk her...