pha2.JPG

Psykisk Helse og Avhengighet

Høsten 2012 fikk SimOslo ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i oppdrag å etablere et regionalt senter for medisinsk simulering og bidra til økt kompetanse innen medisinsk simulering ved alle helseforetakene (HF) i Helse Sør Øst (HSØ).

Bakgrunnen for prosjektet var HSØ RH sin plan for strategisk utvikling 2013-2020. Det overordnede målet var økt kvalitet og pasientsikkerhet i regionen.

Ett av satsningsområdene fra HSØ RH var Håndtering av voldelige pasienter.

Simulering innen Psykisk Helse og Avhengighet

Det første fasilitatorkurset med deltagere fra Psykisk Helsevern ble avholdt i mars 2013. Tilbakemeldingene fra deltagerne var at kurset var svært relevant for arbeidet innen psykisk helsevern og de så frem til å innføre læremetoden til eget arbeidssted.

Erfaring viste raskt at metoden kunne brukes innen en rekke emner i psykisk helsevern utover møte med aggresjon og vold. De fleste enheter innen psykisk helsevern vil kunne definere sine egne utfordringer, for så å forme et effektivt scenario.

Eksempler på temaer innen psykisk helsevern kan være teamsamarbeid i forbindelse med voldelige og utagerende pasienter, mottakssamtaler, suicidvurdering, eller motiverende intervju. Knyttet nært opp til klare læringsmål, basert på konkret teori, retningslinjer eller erfaringsbasert kunnskap.

Det er siden dette første kurset holdt T-t-T kurs for ansatte i psykisk helsevern ved alle sykehusene i Helse SørØst. Det er også etablert et eget nettverk for simulering innen psykisk helsevern. Leder for dette nettverket er Thor Egil Holtskog ved RSA, OUS. Hensikten med nettverket er å kunne samle kunnskap og erfaringer for felles nytte.

 

Ved henvendelser til nettverket for medisinsk simulering innen Psykisk Helse og Avhengighet send mail til:

SimPHA

Aktuellt e-læringsprogram:

Forebygging og mestring av aggresjon og vold

Målgruppe: For deg som jobber med pasienter som kan bli aggressive og voldelige.
Klikk her for programmet.