Simulering-  og ferdighetstrening i OUS

Hvilke avdelinger har simulerings- og/eller ferdighetstrening på SimOslo og hva trener deltagerne på?