APLS

APLS - Advanced Pediatric Life Support er et kurs i håndtering av kritisk syke og skadde barn.

Kurset gjennomføres på tre fulle dager og er rettet mot anestesileger, barneleger og andre leger som arbeider med kritisk syke eller skadde barn. Kurset består av forelesninger og praktisk øving i gruppen, og vektlegger en systematisk undersøkelse og iverksettelse av livreddende tiltak tilpasset barnets alder og størrelse.