KITS

kits-logo.png

Avdeling for Traumatologi har arrangert årets femte KITS-kurs, det er 16-17 deltagere på hvert kurs. KITS er et to dagers kurs i traumesykepleie og henvender seg til alle sykepleiergrupper som jobber med mottak av traumepasienter.

Det er sykepleiere fra akuttmottak, anestesi,- intensiv,- operasjon, og radiolologisk avdeling som er deltagere på kurset.

Kurset tar for seg sentrale tema i traumebehandling og praktiske øvelsesstasjoner.