Introduksjon til nyfødtmedisinske teknikker og prosedyrer

Kurset går over fem dager og inneholder en teoretisk introduksjon til vanlige medisinske prosedyrer i nyfødtmedisin. Det er satt av god tid til praktiske øvelser og ferdighetstrening enkeltvis og i gruppe. Siste kursdag fikk deltagerne mulighet til kombinere teori, praktiske ferdigheter og teamsamarbeid i fullskalasimulering på simuleringssenteret.

Nyfødt teknikk.jpg