HjerteIntensiv og Overvåkning

HIO uke 38+39.jpg

HjerteIntensiv og Overvåkning har i år gjennomført medisinsk simulering for 10.gang. Det er avviklet 9 treningsdager hvor tema har vært utfordringer som akutt intubering og handlingsberedskap ved mekanisk komplikasjon til hjerteinfarkt, ventrikkel septum ruptur. 33 sykepleiere og spesialsykepleiere fra HIO, 13 leger i spesialisering og kardiologer tilknyttet Hjertemedisinsk avdeling, og 8 anestesileger har deltatt i den tverrfaglige treningen.

Mer informasjon kan leses på Intranett.

Gratulerer med 10 års jubileum!