Introduksjon til nyfødtmedisinske teknikker og prosedyrer

Kurset går over fem dager og inneholder en teoretisk introduksjon til vanlige medisinske prosedyrer i nyfødtmedisin. Det er satt av god tid til praktiske øvelser og ferdighetstrening enkeltvis og i gruppe. Siste kursdag fikk deltagerne mulighet til kombinere teori, praktiske ferdigheter og teamsamarbeid i fullskalasimulering på simuleringssenteret.

Nyfødt teknikk.jpg

ATLS

ATLS – Advanced Trauma Life Support er et traumekurs for leger og bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av den skadde pasient med fokus på den første timen etter ankomst til et kvalifisert sykehus. Målet med kurset er å gi kursdeltakerne kunnskap om og trening i en systematisk tilnærming og behandling av hardt skadde pasienter.

APLS

APLS - Advanced Pediatric Life Support er et kurs i håndtering av kritisk syke og skadde barn.

Kurset gjennomføres på tre fulle dager og er rettet mot anestesileger, barneleger og andre leger som arbeider med kritisk syke eller skadde barn. Kurset består av forelesninger og praktisk øving i gruppen, og vektlegger en systematisk undersøkelse og iverksettelse av livreddende tiltak tilpasset barnets alder og størrelse.

 

Introduksjon til nyfødtmedisinske teknikker og prosedyrer

Kurset går over fem dager og inneholder en teoretisk introduksjon til vanlige medisinske prosedyrer i nyfødtmedisin. Det er satt av god tid til praktiske øvelser og ferdighetstrening enkeltvis og i gruppe. Siste kursdag fikk deltagerne mulighet til kombinere teori, praktiske ferdigheter og teamsamarbeid i fullskalasimulering på simuleringssenteret.

Nyfødt teknikk.jpg

SIM WARS

simwars.jpeg

SimOslo fikk anledning til å arrangere SimWars ved Høstmøte i Anestesi. Deltagerne ble utfordret på situasjoner med vanskelig luftvei ved katastrofesnitt, luft/gass-emboli og nyfødt-resuscitering.

Vi gratulerer med seier i Sim Wars til Margit Louise Fremmerlid, Live Kummen og Thomas Wilson.

Takk for god hjelp fra  anestesisykepleierne Morten og Eirik, og Terje og Halldor fra transportavdelingen.

HjerteIntensiv og Overvåkning

HIO uke 38+39.jpg

HjerteIntensiv og Overvåkning har i år gjennomført medisinsk simulering for 10.gang. Det er avviklet 9 treningsdager hvor tema har vært utfordringer som akutt intubering og handlingsberedskap ved mekanisk komplikasjon til hjerteinfarkt, ventrikkel septum ruptur. 33 sykepleiere og spesialsykepleiere fra HIO, 13 leger i spesialisering og kardiologer tilknyttet Hjertemedisinsk avdeling, og 8 anestesileger har deltatt i den tverrfaglige treningen.

Mer informasjon kan leses på Intranett.

Gratulerer med 10 års jubileum!

KITS

kits-logo.png

Avdeling for Traumatologi har arrangert årets femte KITS-kurs, det er 16-17 deltagere på hvert kurs. KITS er et to dagers kurs i traumesykepleie og henvender seg til alle sykepleiergrupper som jobber med mottak av traumepasienter.

Det er sykepleiere fra akuttmottak, anestesi,- intensiv,- operasjon, og radiolologisk avdeling som er deltagere på kurset.

Kurset tar for seg sentrale tema i traumebehandling og praktiske øvelsesstasjoner.