Postere

“ Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier - Barnesykepleieres erfaringer med og synspunkter om foreldre som eksponerer egne barn i sosiale medier.”

Presentert av Kristian Kjærnes og Hilde Silkoset på BSF sitt vårseminar i Bergen, 3. - 5. april 2017.

 

“Nurse’s Experiences with the Confirming Communication model in Patient Communication - an Intervention Study”

Presentert av Åse Helen Myklebust Leopolder ved ICCH i Porto, Portugal, 1. - 4. september 2018. ICCH organiseres annenhvert år i Europa av EACH.

 

 

"Let's work together to improve patient safety"

Presentert av Mina Saunte, Lill Røisland Nybro, Helle Madsen Holm, Liv Skinnes og Stein Nordsveen ved SESAM i Paris, Frankrike, 14. - 16. juni 2017.

 

pasientkommunikasjon-2 (2).jpg
 
work together.jpg
 

"Intrahospital transport of critically ill patients, an observational study"

Presentert av Helle Madsen Holm og Liv Skinnes ved den 3. International Conference for PeriAnesthesia Nurses (ICPAN) i København, Danmark, 9. - 12. september 2015.

 

 

"Simulation-based medical education (SBME) organized trough a regional network in South-East Regional Health Authority Norway"

Presentert av Helle Madsen Holm og Liv Skinnes ved International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Paris, Frankrike, 8. - 10. april 2014.

 

hjerte po 2017.jpg
 

"Simulation as an educational method in nurse anaesthetist training"

Presentert av Bjørg Farup, Liv Skinnes, Stein Nordsveen og Bergsvein Grimsmo ved SESAM i Stavanger, Norge, 14. - 16. juni 2012.

 

"Crisis Resource Management (CRM) training by simulation to improve safety in an intensive care unit"

Presentert av Elin Drangsholt, Gyrid Aulie og Helle Madsen Holm ved den 4. European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa) i København, Danmark, 24. - 25. mars 2011.