E-læring i medisinsk simulering

Til orientering:

For å åpne e-læringsprogrammene må du benytte en nettleser som håndterer Flash.

Flash skal snart fases ut og e-læringsprogrammene skal oppdateres i løpet av høsten, det kan desverre inntil dette er utført være problemer med å få åpnet programmene.

 

E-læring i HLR

HLR basal voksne
Kurset gir en teoretisk bakgrunn på hvordan du utfører basal hjerte-lungeredning Målgruppe: alle.
Klikk her for programmet.

HLR med halvautomatisk defibrillator
Kurset gir en teoretisk bakgrunn på hvordan en du utfører basal hjerte-lungeredning med bruk av halvautomatisk defibrillator på voksne. Testene på HLR kursene er kun tilgjengelig via Læringsportalen. Ta evt. DHLR-teoritesten på Norsk Resuscitasjonsråds internettside www.nrr.org. Målgruppe: alle.
Klikk her for programmet.

HLR på gravide
Kurset viser hva som er spesielt (og hvorfor vi har dårlig tid) når en høygravid får hjertestans. Målgruppe: alle.
Klikk her for programmet.

Hjertestansregistrering på sykehus
Her presenteres skjemaet som er utviklet ved Oslo universitetssykehus for registrering i deres kvalitetsregister. Skjemaet følger Utstein-malen og dataene skal eksporteres til det nye nasjonale hjertestansregisteret.
Klikk her for programmet.

 

E-læring knyttet til medisinsk teknisk utstyr

Defibrillator: Lifepak 20 (LP20)
Presenterer LP20 og ulik bruk av defibrillatoren.
Målgruppe: Brukere av LP20
Se læringsportalen.

Defibrillator Zoll R+ i AEDmodus
Klikk her for programmet.

LUCAS 2 mekanisk brystkompresjonsmaskin
Klikk her for programmet.

 

Annen aktuell e-læring

Forebygging og mestring av aggresjon og vold

Målgruppe: For deg som jobber med pasienter som kan bli aggressive og voldelige.
Klikk her for programmet.

Hjerterytmer
Programmet gir en kort innføring i elektrofysiologi, hjertets ledningssystem og arytmier. Det er en innføring for de som arbeider med scopovervåkning
Klikk her for programmet.